COMISIILE DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII DE
ACTIVITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI PUCIOASA

I. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINEI PUBLICE ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI
1. HANTĂR ANA MARIA  PSD
2. BREBENE MARINELA  PSD
3. MIU VASILE  PSD
4. POPA CONSTANTIN TIBERIU  PNL
5.TRANDAFIR IOAN DOREL  PNL
II. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORT ȘI TURISM
1. SPRINCEANĂ EUGEN DĂNUȚ  PSD
2. ROȘOIU CERASELA DANIELA  PSD
3. IVAȘCU DRAGOȘ ION  PSD
4. MATEOIU ROXANA  INDEPENDENT
5. BUDOIU ION  PNL
III. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI, MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
1. SPRINCEANĂ EUGEN DĂNUȚ  PSD
2. MATEOIU ROXANA  PSD
3. IANEȚ CONSTANTIN  PSD
4. VOICU EMILIA ROMELIA  PNL
5. DOBRICI GHEORGHE  PSD
IV. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
1. GRIGOROIU MONICA  PSD
2. BREBENE MARINELA  PSD
3. TRIFU MARIUS ROBERTINO  PSD
4. MIU VASILE  PSD
5. ARJAN LAURENȚIA  PNL
Consiliul are un spectru politic larg, iar profesional cuprinde intelectuali din toate sferele activităţilor, ceea ce conduce la buna orientare în luarea unor decizii viabile.