Skip to content Skip to footer

Relatii cu publicul

Telefoane interioare

Primăria Orașului Pucioasa

TELEFOANE INTERIOARE

PRIMAR 101
VICEPRIMAR 102
SECRETAR 117
SECRETARIAT 100
ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC 115
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 207
AUDIT INTERN 229
CADASTRU 206
CASIERIE PRIMĂRIE 224
C.I.C. 106
COMPARTIMENT JURIDIC

FOND LOCATIV

 

218

CONTABILITATE 231
DIRECTOR ECONOMIC 232
EVIDENȚA POPULAȚIEI 220
URBANISM 118
INFORMATICĂ 190
POARTĂ 223
POLIȚIA COMUNITARĂ 114
PROIECTE EUROPENE 219
PROTECȚIE CIVILĂ 123
RESURSE UMANE + ARHIVĂ 119
SERVICIUL PUBLIC 111
STARE CIVILĂ 105
TAXE ȘI IMPOZITE 222
INVESTIȚII 110

Raport solutionare petitii

RAPORT Privind transparenta decizionala in administratia publica locala conform Legii 52/2003 (01.01.2007 – 31.12.2007)

ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA

PRIMARIA ORASULUI PUCIOASA

CENTRUL DE INFORMARE SI CONSILIERE PENTRU CETATENI

RAPORT

PRIVIND MODUL DE SOLUTIONARE A PETITIILOR ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI PUCIOASA IN ANUL 2006

Cadrul normativ

 In conformitate cu prevederile art. 51 din Constitutia Romaniei – cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii

Acte necesare pentru diferite solicitari

ACTE NECESARE PENTRU DIFERITE TIPURI DE SOLICITARI

 • Probleme legate de terenuri, imobile
 • Probleme legate de acordarea ajutoarelor sociale, asistenti personali
 • Probleme legate de starea civila
 • Probleme legate de emiterea autorizatiilor de construire/desfintare si a certificatelor de urbanism:

continutul si elaborarea documentatiei tehnice in procesul de autorizare

-Documente necesare pentru obtinerea Certificatului de urbanism

documente necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire/desfintare

Taxe pentru eliberare acte Birou Tehnic Urbanism

Raport Legea 52/2003; Raport Legea 544/2001

BULETIN INFORMATIV PUBLICAT IN BAZA PREVEDERILOR ART.5 ALIN(2) DIN LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA , CONFORM LEGII NR.52/2003 – PERIOADA DE RAPORTARE: 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016

RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC PENTRU ANUL 2016

Raport privind transparența decizională în administrația publică – 2015

Raport privind transparența decizională în administrația publică 52_10 – 2010

Raport privind accesul la informațiile de interes public – 2015

Formulare utile

                                                                                                           http://www.eformulare.ro/

 • Formulare liber acces la informatie L544/2001

Cerere tip

Raspuns la cerere

Reclamatie administrativa

Raspuns la reclamatie

 • Birou Tehnic – Urbanism

Cerere emitere certificat urbanism

Precizari pentru completarea cererii pentru certificatul de urbanism

Cerere pentru prelungirea certificatului de urbanism

Cerere emitere autorizatie de constructie

Precizari pentru completarea cererii pentru autorizatia de constructie

Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de constructie

Cerere pentru eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa

Cerere pentru regularizare taxa pentru autorizatie de constructie

Cerere pentru autorizare persoane fizice si asociatii familiale

Declaratie – tip pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare

 • Birou Asistenta Sociala

Cerere pentru acordare ajutor social

Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare/alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

Cerere pentru alocatie de stat pentru copii

Cerere eliberare adeverinta ajutor social

Cerere pentru acordarea alocatiei pentru copii noi – nascuti

 • Birou Registru Agricol

Cerere inregistrare/scadere in registru agricol

Cererere eliberare adeverinta pozitie rol membru

Cerere atribuire proprietate teren

Cerere eliberare certificat producator

Cerere atribuire teren Conf. Legii 15/2003

 

 

Centrul de informare pentru cetateni

cic1

 

CENTRUL PENTRU INFORMARE CETATENI PUCIOASA a fost infintat ca raspuns firesc la necesitatea imbunatatirii relatiei cetatean – functionar public.

Ce este un C.I.C. si care este rolul sau?

 • un compartiment in cadrul aparatului Administratiei Publice Locale;
 • o modalitate noua, moderna, bazata pe respect reciproc, de abordare a relatiei dintre administratie si cetatean;
 • o baza a comunicarii in ambele sensuri intre cetateni si administratie;
 • o comunicare agreabila, decenta, profesionala;
 • un loc si un cadru pentru dialog social real.

GHIDUL CETATEANULUI

Transparenta decizionala in Administratia Publica

1. CARE ESTE SCOPUL LEGII NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PIBLICA?

 • sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean;
 • sa stimuleze participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si elaborarea actelor normative;
 • sa sporeasca gradul de transparenta al administratiei publice.

2. DE CE ESTE IMPORTANTA PENTRU TINE, CA CETATEAN, LEGEA TRANSPARENTEI?

 • pentru ca iti da dreptul de a participa la sedintele publice ale autoritatii publice;
 • iti da dreptul de a-ti spune parerea despre actele normative inainte de adoptarea acestora;
 • iti ofera posibilitatea de a fi consultat inainte de adoptarea unei hotarari care il afecteaza in mod direct.

3. CARE SUNT INSTITUTIILE CARE AU OBLIGATIA DE A RESPECTA LEGEA TRANSPARENTEI?

 • ministerele si agentiile guvernamentale;
 • autoritatile administrative autonome;
 • serviciile publice descentralizate ale ministerelor;
 • consillile judetene si locale;
 • primariile;
 • serviciile publice de interes judetean sau local.

4. CINE ARE DREPTUL DE A PARTICIPA LA SEDINTELE PUBLICE ALE AUTORITATILOR PUBLICE?

 • orice persoana interesata;
 • reprezentantii asociatiilor civice, sindicale, patronale, in ordinea de precadere determinata de interesul manifestat de subiectul sedintei;
 • presa.

5. POT EXISTA SITUATII LEGALE IN CARE REGULA TRANSPARENTEI NU SE APLICA?

 • Da, in cazul in care este vorba de proiecte de acte normative sau sedinte in care se regasesc urmatoarele categorii de informatii:

– informatii clasificate privind apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice si politice ale tarii;

– valorile, termenele de realizare si datele tehnico – economice ale activitatilor comericale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale;

– datele personale, potrivit legii.

 • Regula transparentei nu se aplica, de asemenea, in situatii exceptionale, atunci cand actul normativ se adopta in procedura de urgenta.

6. CE TREBUIE SA CUPRINDA ANUNTUL REFERITOR LA ELABORAREA UNUI ACT NORMATIV?

 • nota de fundamentare, expunerea de motive sau referatul de aprobare a proiectului;
 • textul complet al proiectului de act normativ;
 • termenul limita, locul sau modalitatea in care cei interesati pot trimite propuneri si sugestii.

7. CU CAT TIMP INAINTE DE INCEPEREA PROCEDURII DE ADOPTARE A ACTULUI NORMATIV TREBUIE SA SE PUBLICE ANUNTUL?

 • autoritatile publice au obligatia de a publica anuntul cu 30 de zile inainte de inceperea procedurii de avizare si de adoptare a actului normativ.

8. CUM SE FACE CUNOSCUT ANUNTUL PRIVIND INTENTIA DE ADOPTARE A UNUI ACT NORMATIV?

 • prin afisare la sediul propriu al institutiei,  intr-un spatiu accesibil publicului;
 • prin inserare in pagina web a institutiei;
 • prin publicare in presa centrala si locala, dupa caz;
 • prin transmiterea catre persoanele care au depus cereri in acest sens;
 • prin transmiterea catre asociatiile de afaceri sau asociatiile profesionale, daca este vorba de un proiect care afecteaza activitatea din domeniul respectiv.

9. IN CE MOD POTI FI INFORMAT CU PRIVIRE LA DESFASURAREA SEDINTELOR PUBLICE ALE AUTORITATILOR?

 • prin afisarea la sediul institutiei sau in pagina de web, ori prin publicare in presa a anuntului curpinzand ora, data si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi a acesteia, cu cel putin trei zile inainte de desfasurarea sedintei;
 • prin comunicarea, in scris, catre cetatenii care au formulat sugestii si propuneri cu privire la unul din domeniile de interes public care urmeaza a fi abordat in sedinta publica respectiva.

10.  POTI PARTICIPA LA SEDINTELE AUTORITATILOR PUBLICE?

 • da, din proprie initiativa sau la initiativa responsabilului cu societatea civila.

11. POTI FORMULA PROPUNERI SAU SUGESTII PENTRU IMBUNATATIREA SAU MODIFICAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV?

 • da, dar ele trebuie formulate in scris, in perioada anuntata de initiatorul proiectului, care trebuie sa fie de cel putin 10 zile.

12. CUI TE POTI ADRESA PENTRU PRPUNERI, SUGESTII SAU OPINII?

 • responsabilului pentru relatii cu societatea civila din institutia respectiva;
 • completand formularul de pe pagina web a institutiei.

13.  POT FI ORGANIZATE DEZBATERI PUBLICE ALE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV?

 • da, daca acest lucru a fost solicitat in scris de o asociatie legal constituita sau de alta autoritate publica.  Acestea se vor desfasura in termen de cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului in care se vor desfasura.

14.  POTI SA ITI EXPRIMI, IN TIMPUL SEDINTELOR PUBLICE, PUNCTUL DE VEDERE CU PRIVIRE LA PROBLEMELE DISCUTATE?

 • da, cu conditia sa soliciti acest lucru persoanei care prezideaza sedinta si cu respectarea regulamentului de organizare a institutiei publice respective.

15. TE POTI ADRESA JUSTITIEI DACA TE CONSIDERI LEZAT IN DREPTURILE TALE OFERITE DE LEGEA TRANSPARENTEI?

 • poti face plangere la instanta de contencios administrativ, actiunea ta fiind scutita de taxa de timbru si fiind judecata in procedura de urgenta.

(Manualul Transparentei in Administratia Publica – Agentia Pentru Strategii Guvernamentale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istanbul eskort - adana eskort - eskort adana - eskort - escort