Programe Utile

mf

www.mfinante.ro

Acrobat Reader

Macromedia Flash

*Programe disponibile pe site-ul Ministerului de Finante

(Declaratii fiscale -OPFV, Situatii Financiare, Fise Fiscale)

Aplicatii – BASS-FAAMPB; Programe

Programul De Declaratii Somaj DECLSOM

Aplicatia de raportare conform OG 158 – angajatori

Aplicatia pentru culegerea declaratiei privind obligatiile de plata pentru concedii si indemnizatii  – Raportare FNUASS