COMPARTIMENT URBANISM

Acte normative din domeniul autorizarii, acte normative care au impact asupra domeniului, acte normative complementare

a) in domeniul urbanismului

Autorizatii de desfiintare

Autorizatii de desfiintare 2018

Autorizatii de desfiintare 2019

Autorizatii de desfiintare 2015

Autorizatii de desfiintare 2016

Autorizatii de desfiintare 2017

Model cereri

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SAU DESFIINTARE

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SAU DESFIINTARE

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII CERTIFICATULUI DE URBANISM

CERERE PANTRU AFISAREA OFERTEI DE VANZARE A TERENULUI_1

CERERE PANTRU AFISAREA OFERTEI DE VANZARE A TERENULUI_2

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Situația Autorizațiilor De Construire

Autorizatii de construire 2015

Autorizatii de construire 2016

Autorizatii de construire 2017

Autorizatii de construire 2018

Autorizatii de construire 2019

Autorizatii de Construire 2019.

Autorizatii aprilie 2018

Autorizatii construire feb si martie 2018

Aut. construire – luna ianuarie 2018

Aut. decembrie 2016

Aut. noiembrie 2016

Autorizatii 01-03. 2017

Autorizatii aug- sept 2017

Autorizatii construire luna iulie 2017

Autorizatii decembrie 2017

Autorizatii

Anul 2015 

Anul 2016

Ianuarie

Februarie

Martie

Situația Certificatelor de Urbanism

Anul 2015

CERTIFICATE DE URBANISM 2015

CERTIFICATE DE URBANISM 2016

CERTIFICATE DE URBANISM 2017

CERTIFICATE DE URBANISM 2018

CERTIFICATE DE URBANISM 2019

Biroul Venituri vă informează!

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015:

Persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, model ITL/001 și model ITL002/2016;

Persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate care beneficiază de scutiri sunt obligați să prezinte documente justificative la Biroul Venituri până la 31 martie 2016 inclusiv.

Pentru orice alte informații vă rugăm nu ezitați să vă adresați Biroului Venituri din cadrul U.A.T. Orașul Pucioasa, tel. 0245 232 277, int.222.

Pucioasa – Scurta Descriere

PUCIOASA

Pucioasa este un oraș din județul Dâmbovița, Muntenia, așezat pe Valea Ialomiței. În trecut, localitatea purta numele Podurile, însă o dată cu dezvoltarea băilor și-a însușit numele Pucioasa. Prin hrisovul domnesc, emis de Radu Paesie-voievod, la 16 iulie 1538, i se întărește lui Mircea din Șerbănești (Pucioasa) muntele Bucegi.
Localitatea s-a format în jurul anului 1760 prin contopirea așezărilor Șerbănești (atestată documentar la 26 septembrie 1538) cu Podurile de Jos și Podurile de Sus (menționate documentar în 1461) și cu satul Zărăfoaia. Prima atestare documentară a orașului datează încă din 20 septembrie 1649, apărând ca “Piatra Pucioasa”. Mai apare în documente în 1759 și în 1790. În 1791 localitatea figura pe o hartă austriacă, iar în 1835 pe una rusească. După anul 1828, când izvoarele sulfuroase au fost descoperite de un medic militar rus ajuns aici în timpul ocupației țariste a Țării Românești, Pucioasa s-a dezvoltat ca stațiune balneoclimaterică, luând denumirea de Pucioasa, datorită apelor minerale sulfuroase concentrate de aici, numite popular pucioasă. Procesul de amenajare a băilor de la Pucioasa a continuat în 1873 cu participarea la Expoziția de la Viena, prilej cu care apele au fost analizate de specialiști austrieci; începând cu 1875, Consiliul Județean a cumpărat un teren pentru amenajarea unor spații publice și patru ani mai târziu l-a însărcinat pe arhitectul Kertsch din Galați să construiască stabilimentul. Înainte ca acesta să fie construit, turiștii închiriau locuințe de la localnici și li se aducea apă pentru baie în butoaie la locuințele închiriate.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, Pucioasa era o stațiune balneară parte a satului Șerbănești, aflat în comuna Șerbănești-Podurile, reședința plaiului Ialomița-Dâmbovița, județul Dâmbovița. Comuna Șerbănești-Podurile fusese recent formată, în 1886, prin unirea comunelor Șerbănești și Podurile; comuna Șerbănești avea în compunere satele Șerbănești, Miculești și Diconești, cu 2000 de locuitori. Aici funcționau două biserici și o școală mixtă. Comuna Podurile a venit cu satele Podurile de Sus, Podurile de Jos, Malurile și Pucioasa, cu 2300 de locuitori. Ea avea două biserici, șase mori de apă, 3 școli mixte și instituțiile de administrare a plaiului. Pe teritoriul actual al orașului mai funcționa pe atunci în același plai și comuna Bela, cu satele Bela, Nistorești și Broștenii Noi având în total 1100 de locuitori. Și aici existau o moară de apă, o biserică și o școală.
La începutul secolului al XIX-lea, datorită finalizării băilor de la Pucioasa, comuna Șerbănești-Podurile a luat numele de Pucioasa, iar comuna Bela a fost desființată și inclusă în aceasta. Astfel, Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna Pucioasa cu 5201 locuitori, având în compunere satele: Bela, Diaconești, Glodeni, Malurile, Podurile de Jos, Podurile de Sus (reședința), Pucioasa și Șerbănești. În 1938, Enciclopedia României consemnează Pucioasa drept comună urbană (oraș), cu 5779 de locuitori.
În 1950, orașul a devenit reședința raionului Pucioasa din regiunea Prahova, dar în 1952 a pierdut acest statut, raionul fiind inclus în întregime în raionul Târgoviște al regiunii Ploiești. În 1968, satele Podurile de Jos, Scarlenta și Șerbănești au fost desființate și incluse în orașul propriu-zis; tot atunci, regiunile au fost desființate iar Pucioasa a redevenit oraș al județului Dâmbovița
La baza evoluției satului de odinioară și a transformării lui în oraș a stat un factor esențial: existența apelor minerale de sulf, de unde-i vine și numele: sulf = pucioasă = Pucioasa. Prin Decretul Regal nr. 4036 din 7 decembrie 1929, localitatea obține titlul de oraș, iar la 24 iunie 1999, prin Hotărârea de Guvern nr. 510, așezarea a primit statutul de Stațiune Turistică de Interes Național.
În prezent, are o populație de aproximativ 16.000 locuitori, iar economia orașului se bazează pe turism.
Pucioasa este așezată pe cursul mijlociu al văii Ialomiței, la 20 km de Târgoviște, în zona dealurilor subcarpatice, a căror înălțime depășesc cu puțin 600 metri și sunt situate la 100 metri deasupra nivelului mării. Orașul este situat în zona colinar centrală a județului Dâmbovița, la 81 de km față de limita sudică și la 42 de km față de limita nordică.
Se află la o distanță aproximativ egală față de București și de Brașov, la 100 de km de fiecare și se întinde pe o distanță de 8,750 km de-a lungul Văii Ialomiței între Miculești și Zărăfoaia și pe o lățime de 7,375 km între Pucioasa-Sat și Maluri, având o suprafață totală de 4239 hectare, dintre care teren intravilan 714,4 hectare și 3545 hectare extravilan.
Se învecinează la nord cu orașul Fieni (satul Berevoești), comuna Moțăieni și comuna Bezdead, satul (Măgura), la sud cu comuna Brănești, satul Lăculețe, la est cu comunele Vârfuri, Valea Lungă și Glodeni, iar la vest cu Vulcana Băi.
Satele devenite astăzi cartiere sunt: Șerbănești (1538), Glodeni (1595), Pucioasa (1759), Maluri (1830) și Bela, Diaconești, Miculești (atestate la începutul secolului al XIX-lea).