Dispozitia nr. 989 din 14.11.2019 privind aprobarea exproprierii pentru cauza de utilitate publică a imobilelor proprietate privată, respectiv terenul în suprafață de 18.861 mp., situat în Pucioasa, județul Dâmbovița ce constituie amplasamentul obiectivului de utilitate publică de interes local ”INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABIILZABILĂ A STAȚIEI DE TRATARE A APEI PUCIOASA”, conform Planului de situație avizat de OCPI Dâmbovița sub nr. 27.268/11.04.2019, întocmit de SC NORTH TOPOCAD SRL

Dispozitia nr. 989 din 14.11.2019 privind aprobarea exproprierii pentru cauza de utilitate publică a imobilelor proprietate privată, respectiv terenul în suprafață de 18.861 mp., situat în Pucioasa, județul Dâmbovița ce constituie amplasamentul obiectivului de utilitate publică de interes local ”INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABIILZABILĂ A STAȚIEI DE TRATARE A APEI PUCIOASA”, conform Planului de situație avizat de OCPI Dâmbovița sub nr. 27.268/11.04.2019, întocmit de SC NORTH TOPOCAD SRL