Anunturi atribuire licitatii

http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage

LICITATII ON LINE

1.AUTRITATEA CONTRACTANTA: ORASUL PUCIOASA

Adresa: Pucioasa, str. Fantanelor, nr. 7, cod postal 135400, Dambovita, Romania, e-mail: tehnic@primpuc.ro, tel: 0245232277, 0245232276

Denumire contract: Modernizare iluminat public orasul Pucioasa, judetul Dambovita

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Obiectul contractului: “MODRENIZARE ILUMINAT PUBLIC ORASUL PUCIOASA, JUDETUL DAMBOVITA

Invitatie de participare: 185234/18.11.2008 14:38

Nr. de oferte primite: 7

Valoarea estimata totala: 95.000 RON

CASTIGATOR: S.C. AMIRAS C&L IMPEX SRL,  J15/530/1992, str. Constantin Brancoveanu, nr. 66A, Targoviste, 200, Dambovita

CONTRACT: 22193/22.12.2008

VALOARE: 79,799.25 RON

 

1.AUTRITATEA CONTRACTANTA: ORASUL PUCIOASA

Adresa: Pucioasa, str. Fantanelor, nr. 7, cod postal 135400, Dambovita, Romania, e-mail: tehnic@primpuc.ro, tel: 0245232277, 0245232276

Denumire contract: Modernizari strazi – covor alsfaltic, str. Mihai Eminescu, oras Pucioasa, judetul Dambovita

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Obiectul contractului: Lucrari – Modernizare strazi covor asfaltic, str. Mihai Eminescu, orasul Pucioasa, judetul Dambovita

Invitatie de participare: 180991/31.10.2008 09:12

Nr. de oferte primite: 4

Valoarea estimata totala: 72,000 RON

CASTIGATOR: SC DE CONSTRUCTII, INVESTITII SI COMERT IMPORT EXPORT CAMPINA, RO 13173178, str. Grivitei, nr. 94. localitatea Campina, judetul Prahova, 105600

CONTRACT: 20961/02.12.2008

VALOARE: 70,128 RON

 

1.AUTRITATEA CONTRACTANTA: ORASUL PUCIOASA

Adresa: Pucioasa, str. Fantanelor, nr. 7, cod postal 135400, Dambovita, Romania, e-mail: tehnic@primpuc.ro, tel: 0245232277, 0245232276

Denumire contract: Achizitionare produse – SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU POLITIA COMUNITARA

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 32323500-8 – sistem video de supraveghere (Rev.1)

Obiectul contractului: Achizitionare produse – SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU POLITIA COMUNITARA, “PROIECT PHARE RO 2005/017 – 553.01.03.05.01 DB 1043 – Un serviciu de Politie Comunitara Modern – Pucioasa un oras mai sigur”

Invitatie de participare: 164104/08.08.2008 8:26

Nr. de oferte primite: 5

Valoarea estimata totala:160,000 RON

CASTIGATOR: SC ELITE GUARD – FORTA RAPIDA DE INTERVENTIE, RO 15049118, str. Regele Carol I, nr. 15, Targoviste, 130024, Dambovita

CONTRACT: 20614/25.11.2008

VALOARE: 127,658.82 RON

 

1.AUTRITATEA CONTRACTANTA: ORASUL PUCIOASA

Adresa: Pucioasa, str. Fantanelor, nr. 7, cod postal 135400, Dambovita, Romania, e-mail: tehnic@primpuc.ro, tel: 0245232277, 0245232276

Denumire contract: Achizitionare servicii – CURSURI – pentru POLITIA COMUNITARA A ORASULUI PUCIOASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunturi participare licitatii

 

http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage

AUGUST 2010

Denumire invitatie: Elaborare proiect tehnic pentru reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local in statiunea turistica de interes national Pucioasa – POR – Axa 5

Tip Invitatie: licitatie deschisa

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 71322500-6 – servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev2)

71322300-4 – servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)

71328000-3 – servicii de verificare a proiectelor de = structuri portante (Rev.2)

Obiectul contractului: elaborare proiect tehnic pentru reabilitarea si modrenizarea drumurilor de interes local in statiunea turistica de interes national Pucioasa – POR – Axa 5

Data publicarii: 25.08.2010

Data limita de depunere a ofertelor: 20.09.2010 ora 10.00

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor, nr. 7, cod postal 135400, judetul Dambovita

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare: conform fisei de achizitii din documentatia de atribuire

Documentatie de atribuire:

 • Fise date, caiet sarcini servicii proiectare – zona turistica Pucioasa
 • Expertiza tehnica
 • Piese desenate
 • Piese scrise
 • Studiu de trafic
 • Studiu geotehnic

NOIEMBRIE 2008

13. Denumire Invitatie: Modernizare iluminat public orasul Pucioasa, Judetul Dambovita

Tip Invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de Atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Obiectul Contractului: ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ORASUL PUCIOASA, JUDETUL DAMBOVITA”

Data Publicarii: 18.11.2008 14:38

Data limita de depunere a ofertelor: 05.12.2008 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, cod postal 135400, Judetul Dambovita

Data si Ora deschiderii ofertelor: 05.12.2008 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, orasul Pucioasa, Judetul Dambovita, Sala de Consiliu, 11.00, 05.12.2008

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de Calificare: conform fisei de achizitii din documentatia de atribuire

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: c. val documentatiei 100 lei achitati in numerar la casieria autoritatii contractante/ OP in contul RO43TREZ27524510220XXXXX

AUGUST 2008

12.Denumire invitatie: Achizitionare produse – echipamente IT pentru Politia Comunitara – proiect Phare RO 2005

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 30231000-7 – Computere si imprimante (Rev.1)

Obiectul contractului: “Achizitionare produse – echipamente IT pentru Politia Comunitara”: – 6 sisteme desktop cu UPS – 1 laptop – 1 imprimanta retea – 1 imprimanta multifunctionala inkjet – 1 videoproiector cu ecran proiectie si sistem audio – 1 camera video – 3 aparate foto digitale

Data publicarii: 04.08.2008 14:01

Data limita de depunere a ofertelor: 20.08.2008 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, cod postal 135400, Judetul Dambovita

Data si ora deschiderii ofertelor: 20.08.2008 13:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, orasul Pucioasa, Judetul Dambovita, Sala de Consiliu

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare:

Conform OUG 34/2006

Cerinte minime:

 • cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare de 100.000 lei
 • indeplinirea a cel putin 3 contracte similare
 • certificare ISO 9001

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Preluare directa de la sediul autoritatii contractante. Contravaloare documentatie: 50 lei.

11.Denumire invitatie: Achizitionare produse – SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU POLITIA COMUNITARA

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 32323500-8 – Sistem video de supraveghere (Rev.1)

Obiectul contractului: Achizitionare produse – SISITEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU POLITIA COMUNITARA, ,,PROIECT PHARE RO 2005/017 – 553.01.03.05.01 DB1043 – Un serviciu de Politie comunitara modern – Pucioasa, un oras mai sigur”

Data publicarii: 08.08.2008 08:26

Data limita de depunere a ofertelor: 25.08.2008 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, cod postal 135400, Judetul Dambovita

Data si ora  deschiderii ofertelor: 25.08.2008 13:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, orasul Pucioasa, Judetul Dambovita, Sala de Consiliu, 29.05.2008, ora 13.00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare: conform documentatiei de atribuire

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire poate fi solicitata de la sediul autoritatii contractante; c/val documentatiei 100 lei

IULIE 2008

10.Denumire invitatie: Reabilitare si modernizare unitati de invatamant din orasul Pucioasa

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 74131500-1 – Studiu de fezabilitate

Obiectul contractului: Reabilitare si modernizare unitati de invatamant din orasul Pucioasa

Data publicarii: 29.07.2008 11:48

Data limita de depunere a ofertelor: 11.08.2008 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, cod postal 135400, Judetul Dambovita

Data si ora deschiderii ofertelor: 11.08.2008 13:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, orasul Pucioasa, Judetul Dambovita, Sala de Consiliu, 29.05.2008, ora 13.00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare: conform documentatiei de atribuire

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: se poate ridica de la sediul autoritatii contractante; c/val documentatiei 50 RON

IUNIE 2008

9.Denumire invitatie: Reparatii capitale Gradinita nr.2 Pucioasa, Judetul Dambovita

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare

Obiectul contractului: Reparatii capitale

Data publicarii: 12.06.2008 15:09

Data limita de depunere a ofertelor: 27.06.2008 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, cod postal 135400, Judetul Dambovita

Data si ora deschiderii ofertelor: 27.06.2008 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, orasul Pucioasa, Judetul Dambovita, Sala de Consiliu, 29.05.2008, ora 13.00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare:

 • declaratii privind eligibilitatea;
 • declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181;
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului,autorizatie de functionare, documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare;
 • Cifra medie de afaceri – 500 mii lei;
 • Personal tehnic de specialitate ptr. asigurarea controlului calitatii lucrarii;
 • experienta similara – minim 3 contracte+recomandari
 • certificare ISO 9001

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul autoritatii contractante, c/val. documentatiei 50 ron.

8. Denumire invitatie: Achizitionare de servicii publicitate media, Primaria orasului Pucioasa, Judetul Dambovita

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 74410000-6 – Servicii de publicitate

Obiectul contractului: servicii de publicitate media; ofertantii pot depune oferta pentru unul sau ambele loturi: LOTUL I – presa scrisa, LOTUL II – presa audio-tv.

Data publicarii: 11.06.2008 07:58

Data limita de depunere a ofertelor: 30.06.2008 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, cod postal 135400, Judetul Dambovita

Data si ora deschiderii ofertelor: 30.06.2008 13:00

Adresa (locul) de deshidere a ofertelor: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, orasul Pucioasa, Judetul Dambovita, Sala de Consiliu, 29.05.2008, ora 13.00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare: cele mentionate in documentatia de atribuire, conform O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul autoritatii contractante, Directia Tehnica, Biroul Achizitii

MAI 2008

7. Denumire invitatie: Alimentare cu apa cartier Bela, orasul Pucioasa, judetul Dambovita

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45232150-8 – Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa

Obiectul contractului: contract de lucrari; lucrari pentru conducte de alimentare cu apa; Valoarea estimata fara TVA: 1,800,000 RON

Data publicarii: 15.05.2008 09:44

Data limita de depunere a ofertelor: 16.07.2008 11:00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare: cele mentionate in documentatia de atribuire, conf. O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.07.2008 ora 12.00. Documente de plata: DA. Pretul: 500 ron. Conditii si modalitate de plata: caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul autoritatii contractante, Directia Tehnica

6. Denumire invitatie: Grup Scolar Industrial Pucioasa, Extindere cladire cu destinatia ATELIERE SCOALA, PUCIOASA, D-TA

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45000000-7 – Lucrari de constructii

Obiectul contractului: lucrari de constructii

Data publicarii: 14.05.2008 15:32

Data limita de depunere a ofertelor: 29.05.2008 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, cod postal 135400, Judetul Dambovita

Data si ora deschiderii ofertelor: 29.05.2008 13:00

Adresa (locul) de deshidere a ofertelor: Primaria orasului Pucioasa, str. Fantanelor nr.7, orasul Pucioasa, Judetul Dambovita, Sala de Consiliu, 29.05.2008, ora 13.00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare:

 • certificat constatator pv. achitarea obligatiilor eligibile catre bugetul de stat si catre bugetele asig. sociale de stat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice;
 • certificat pv. plata taxelor si impozitelor locale;
 • certificat constatator-Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte domeniul de activitate al ofertantului ce trebuie sa corespunda cu obiectul procedurii;
 • bilantul contabil pe ultimul an financiar;
 • cifra de afaceri pe ultimii trei ani sa fie mai mare de 2000 mii lei;
 • personalul tehnic de specialitate de care dispune pentru asigurarea controlului calitatii;
 • pregatirea profesionala, calificarea si studiile personalului responsabil ptr. executia lucrarilor insotite de CV-uri;
 • experienta similara: cel putin 2 contracte similare insotite de recomandari prin care se atesta calitatea lucrarilor;
 • standarde de asigurare a calitatii ;
 • Certificat ISO 9001+ Prezentare a sistemului propriu de asigurare a calitatii lucrarii.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul autoritatii contractante c./val 500 lei.

MARTIE 2008

5. Denumire invitatie: Achizitionare de servicii publicitate media, Primaria orasului Pucioasa, Judetul Dambovita altica prin plombare gropi cu mixtura asfaltica – oras Pucioasa

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 74410000-6 – Servicii de publicitate

Obiectul contractului: Achizitionare de servicii publicitate media; ofertantii pot depune oferta pentru unul sau ambele loturi: LOTUL I – presa scrisa, LOTUL II – presa audio-tv.

Data publicarii: 24.03.2008 11:40

Data limita de depunere a ofertelor: 09.04.2008 12:00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare: cele mentionate in documentatia de atribuire, conf. O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire se va putea ridica de la sediul autoritatii contractante; contravaloarea acesteia 0 lei

4. Denumire invitatie: imbracaminte asfaltica prin plombare gropi cu mixtura asfaltica – oras Pucioasa

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45233141-9 – Lucrari de intretinere a drumurilor

Obiectul contractului: Lucrari de intretinere drumuri ,,Imbracaminte asfaltica prin plombare gropi cu mixtura asfaltica – oras Pucioasa”

Data publicarii: 21.03.2008 09:52

Data limita de depunere a ofertelor: 02.04.2008 11:00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare: conform documentatiei de atribuire

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia se va ridica de la sediul autoritatii contractante, Serviciul Public “Atelier Prestari Servicii Pentru Comunitate”; c/val documentatie 50 lei.

3. Denumire invitatie: Achizitionare servicii publicitate media, Primaria Pucioasa, Judetul Dambovita

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 74410000-6 – Servicii de publicitate

Obiectul contractului: Servicii de publicitate Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau ambele loturi: LOTUL I – presa scrisa LOTUL II – presa audio – TV

Data publicarii: 06.03.2008 14:25

Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2008 11:00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare: Conform O.U.G.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Conditii:

 • experienta similare:indeplinirea si finalizarea a cel putin un contract care a avut ca obiect prestarea de servicii similare insotit de recomandare de la beneficiar;
 • acord de retransmisie cu operatorii de cablu de pe raza orasului Pucioasa;
 • certificare ptr. minimum 3 luni din ultimul an calendaristic emisa de o institutie autorizata, independenta, de audit, in cazul tirajului mediu difuzat pe editie – ptr. publicatii;
 • aria de acoperire si audienta certificate de o institutie specializata, profilul si publicul tinta-in cazul presei audio-tv.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire se va ridica de la sediul autoritatii contractante; contravaloarea acesteia 0 lei

FEBRUARIE 2008

2. Denumire invitatie: Extindere garaj si arhiva – Primaria orasului Pucioasa, judetul Dambovita

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45000000-7 – Lucrari de constructii

Obiectul contractului: Realizarea lucrarilor pentru investitia ,,Extindere garaj si arhiva – Primaria orasului Pucioasa, Jud. Dambovita”

Data publicarii: 26.02.2008 08:30

Data limita de depunere a ofertelor: 13.03.2008 12:00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare:

 • Certif. constatator pv. achitarea obligatiilor eligibile catre bugetul de stat si catre bugetele asig. sociale de stat eliberat de D.G.F.P.
 • certif.pv. plata taxelor si impozitelor locale;
 • certif.constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
 • autorizatie de functionare;
 • bilantul contabil pe ultimul an financiar;
 • Declaratie pv.cifra de afaceri pe ultimii trei ani in domeniul de activitate aferent contractului – cifra de afaceri pe ultimii trei ani sa fie mai mare de 100.000 lei;
 • indeplinirea si finalizarea a cel putin un contract avand ca obiect executarea de lucrari similare+recomandare de la beneficiar prin care se atesta calitatea lucrarilor;
 • prezentare a sistemului propriu de asigurare a calitatii lucrarilor – certificat ISO;
 • lista cu partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul autoritatii contractante; c/val documentatiei de atribuire 200 lei achitati la casieria institutiei sau cu ordin de plata.

1. Denumire invitatie: CONSOLIDARE VERSANT 103 GARSONIERE PUCIOASA, JUD. DAMBOVITA

Tip invitatie: Cerere de oferta offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45262600-7 – Diverse lucrari specializate de constructii

Obiectul contractului: Realizarea lucrarilor pentru investitia ,,Consolidare versant 103 garsoniere Pucioasa”

Data publicarii: 26.02.2008 08:09

Data limita de depunere a ofertelor: 12.03.2008 11:00

Limbile de redactare a ofertei: Romana

Criterii de calificare:

 • certif.constatator pv. achitarea obligatiilor eligibile catre bugetul de stat si catre bugetele asig.sociale de stat eliberat de D.G.F.P.
 • certificat privind plata taxelor si impozitelor locale;
 • certif.constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
 • autorizatie de functionare din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
 • bilantul contabil pe ultimul an financiar;
 • declaratie pv. cifra de afaceri pe ultimii trei ani in domeniul de activitate aferent contractului;
 • cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani sa fie mai mare decat 3000 mii lei;
 • Indeplinirea si finalizarea cel putin a unui contract care a avut ca obiect lucrari similare + recomandare de la beneficiar in care se atesta calitatea lucrarilor
 • prezentare a sistemului propriu de asigurare a calitatii lucrarii – certificat ISO
 • lista cu partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze si date de recunoastere a subcontractantilor.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul autoritatii contractante; contravaloarea documentatiei de atribuire 200 lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahsegel yeni giriş - dumanbet.biz -
vbets.club
- milanobet güncel giriş -

ligobet.link

-
asyabet