Skip to content Skip to footer

Agenda conducerii – Anul 2020

Agenda Primarului – anul 2020

 

Luna Ianuarie

-întâlnirea Grupului Tematic  Regional Mobilitate și Infrastructură – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu tema: Pregătirea documentelor naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene post 2020;

-ședință Consiliul Județean Dâmbovița – întâlnire elaboratorul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor;

-ședință Consiliul Județean Dâmbovița, cu tema: repartizarea transparentă și echitabilă conform normelor legale a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, în limita sumei de 27.316 lei;

-ședință ADI DEȘEURI;

-spectacol extraordinar ”Dor de Eminescu”, dedicat Zilei Culturii Naționale – Ion Caramitru, Aurelian-Octav Popa – Centrul Cultural European Pucioasa;

-verificare lucrări DC136 – strada Carierei;

-informare stadiu lucrări proiect Centru de zi pentru persoane vârstnice;

-participare emisiunea ”Față în Față”, Columna TV, pentru a prezenta situația actuală;

-semnare contract de finanțare prin POR 2014-2020 – proiect ”Sistem de iluminat eficient în orașul Pucioasa”;

-verificare stadiu lucrări Pucioasa-sat;

-întâlnire publică cu cetățenii – Centrul Cultural European Pucioasa;

-întâlnire cu reprezentanți ai elevilor – Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa;

-audiențe zilnice cu cetățenii orașului;

 

Luna Februarie

-deplasare Universitatea Politehnică București – pregătire proiect;

-deplasări și discuții cu cetățenii la fața locului – blocurile din oraș, în vederea expunerii măsurilor ce trebuie luate pentru ca blocurile să fie branșate la noua rețea de distribuție a apei și să beneficieze de o presiune corectă a apei potabile;

-s-a dat Ordinul de începere a lucrărilor și s-a predat amplasamentul pentru obiectivul „Modernizare drumuri de interes local în zona centrală, Șerbănești-Bela și Miculești-Diaconești din Orașul Pucioasa”;

-deplasări în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor;

-audiențe zilnice cu cetățenii orașului;

 

Luna Martie

-ședință Consiliul Județean Dâmbovița, cu tema: informare cu privire la stadiul implementării POIM, Consiliul Director al Asociației ADI APĂ DÂMBOVIȚA;

-ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

-semnare contract de finanțare proiect „Creare zonă de agrement în lunca Ialomiței”. Prin această investiție se va crea o zonă de agrement și petrecere a timpului liber prin reconversia și refuncționalizarea terenului degradat în suprafață de 20 250 mp, situat în zona Luncii Ialomiței.

-ședință cu medicii de familie de pe raza orașului Pucioasa – COVID19;

-participare emisiunea ”Punctul pe I”, Columna Tv – pentru a prezenta situația actuală generată de pandemia de Coronavirus și stadiul lucrărilor la aducțiunea de apă potabilizabilă;

-ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Pucioasa – realizare plan de măsuri pandemia de Coronavirus;

-acțiuni de strângere și distribuire a materialelor necesare protejării în fața COVID 19 – mănuși, măști, dezinfectant;

-acțiuni de conștientizare pentru cetățenii asupra pericolului adus de pandemia de Coronavirus și informări asupra ce presupune starea de urgență;

-prezentare măsuri de sprijin pentru cetățeni;

-demersuri către Electrica în vederea remedierii situațiilor ce apar în localitate;

 

Luna Aprilie

-ședință CpDR  – procedură scrisă;

-semnare contract de finanțare proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC PUCIOASA” depus pe AXA 10.2. Investițiile în Liceul tehnologic Pucioasa vor contribui la asigurarea condițiilor necesare pentru o pregătire cât mai eficientă a elevilor din zona orașului Pucioasa, în special în domeniile solicitate pe piața forței de muncă din această zonă, pentru care se realizează școlarizarea respectivă.

-informare despre situația la zi – platforma Partener TV;

-realizare lucrări de consolidare Dealul Moțăianca;

-verificări stadiu lucrări;

-distribuire dispozitive cu soluții dezinfectante pentru blocurile din oraș;

-depunere proiect „Eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit „Micul Prinț” Pucioasa”;

-distribuire materiale de protecție – măști, mănuși, soluție dezinfectantă – către populație;

-aprinderea Luminii Speranței cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști;

 

Luna Mai

-achiziție și distribuire tablete și telefoane pentru tinerii cu posibilități reduse ai orașului;

-verificare stadiu lucrări;

-semnare contract de finanțare „Reabilitarea, modernizarea și dotarea bibliotecii orășenești și reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere video în orașul Pucioasa”. Clădirea bibliotecii (în care funcţionează şi dispeceratul sistemului de supraveghere video), va fi reabilitată şi modernizată, scopul nostru fiind acela de a-i reda strălucirea acestei clădiri simbol a orașului! Vor fi achiziţionate dotări necesare funcţionării bibliotecii la cele mai înalte standarde. Totodată, se va amenaja o parcare pentru bibliotecă și se vor asigura utilităţile necesare pentru funcţionarea ei. În plus, se vor amenaja spaţiile publice urbane din jurul clădirii dispeceratului/bibliotecii: alei pietonale, spaţii verzi, mobilier stradal, un suport parcare biciclete.

-semnare contract de finanțare „Construire trei blocuri cu locuințe sociale în orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor urbane din zonă”. Vor fi construite 3 blocuri cu locuinţe sociale în oraşul Pucioasa, cu un număr total de 21 apartamente şi 27 garsoniere. Se vor amenaja și: o parcare pentru blocuri, o platformă gospodărească şi un loc de joacă, se vor amenaja spaţiile publice urbane din zona blocurilor, spaţii verzi, vor fi reabilitate străzile Independenţei şi Glodeni 3 (Caloiești) şi va fi construită o punte pietonală care leagă cele două străzi.

-verificare lucrări: parcul de la gara și micul părculeț de la ANL Stadion;

-sprijinire cetățeni ai orașului în situația pandemiei de coronavirus; distribuire materiale de informare asupra pandemiei de coronavirus și de protecție către locuitorii orașului – măști, mănuși, soluții dezinfectante;

-informare cetățeni cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru protecție în această perioadă;

 

Luna Iunie

-finalizarea proiectului ”Alimentare cu apă a orașului Pucioasa din sursa Lac Bolboci din munții Bucegi, râul Brătei și sursa 7 Izvoare” – distribuirea de apă potabilă de cea mai bună calitate către populație, fără clorinare excesivă;

-sprijinire cetățeni ai orașului în situația pandemiei de coronavirus;

-informare cetățeni cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru protecție în această perioadă;

-distribuire materiale de informare asupra pandemiei de coronavirus și materiale de protecție către locuitorii orașului – măști, mănuși, soluții dezinfectante;

-verificare stadiu lucrări;

-audiențe cetățeni;

 

Luna Iulie

-campanie de sterilizare gratuită a câinilor de rasă metisă de pe raza orașului;

-propunere creare un sens unic, de la farmacia Catena, cu ieșire în strada 1 Decembrie 1918;

-semnare contract de finanțare pentru proiectul ”Construirea și dotarea Grădiniței ”Prichindel” din orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă”. O grădiniță nouă în locul actualei Grădinițe nr. 1 “Prichindel” și infrastructura din trei cartiere reabilitată (Sarmis, Aleea Ardealului și Fântânilor) printr-unul dintre cele mai complexe proiecte gândite și depuse de către echipa mea.

-distribuire materiale de informare asupra pandemiei de coronavirus și materiale de protecție către locuitorii orașului – măști, mănuși, soluții dezinfectante;

-lansare Radio Pucioasa Online;

-audiențe cetățeni;

-verificare stadiu proiecte;

 

 

Luna August

-distribuirea către cetățeni a hotărârilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, privind pandemia de coronavirus;

-Strada Stadionului – refacere terasament, premergătoare asfaltării, proiect prin POR;

-Pucioasa sat – asfaltare, într-o primă etapă – de la pod către sensul giratoriu, proiect prin POR;

-Strada Păltiniș – au reînceput lucrările pe PNDL;

-Lunca Ialomiței – a început defrișarea și pregătirea terenului, premergătoare realizarii investiției, proiect pe POR;

-începere proiect consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea actualului sediu al Colegiului Național Nicolae Titulescu Pucioasa, valoarea investitiei fiind de aproximativ 15 milioane lei;

-igienizarea terenului de la fosta scoala din cartierul Diaconesti;

-participarea la emisiunea ”Punctul pe I” – pentru a vorbi despre orașul Pucioasa;

-prezentarea stadiului proiectelor derulate – către cetățeni;

-distribuirea de materiale informative, măști și mănuși de protecție către cetățeni;

-deplasarea în teren pentru verificarea stadiului lucrărilor

 

Luna Septembrie

-ședință desfășurată în procedură scrisă – Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

-oficiere cununii;

-organizarea în bune condiții a procesului electoral; stabilirea setului de măsuri pentru realizarea atribuțiilor ce revin instituției noastre;

-Adunarea Generală a Asociațiilor  – ADI APĂ Dâmbovița;

-vizite de lucru pentru proiectele aflate în desfășurare, în oraș;

-depunere proiect ”CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 LA SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, în valoare de 10 MILIOANE EURO, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. Astfel, Spitalul Orășenesc Pucioasa va fi dotat cu aparatură de ultimă generație și echipamente de protecție și prevenire, cum ar fi: 6 ventilatoare mecanice, 1 Real time PCR, 5 injectomate cu stație andocare, linie chirurgie laparoscopică, aparat radiologie mobil, roboți dezinfecție, ecograf 4D, ecograf multidisciplinar, aparat imunologie, 2 defibrilatoare, analizor coagulare, analizor biochimie, autoclav sterilizare, aparat litotriție extracorporală, stație producere/stocare oxigen, masă operație hidraulică, autovehicul transport pacienți COVID și echipamente de protecție și dezinfectanți;

-acțiuni de colectare materiale pentru protecție Coronavirus ( măști chirugicale);

-vizită în teren (Pucioasa Sat-Carieră);

-vizită în teren (Școala nr. 1 Mihai Viteazul);

– finalizare montarea semafoarelor la trecerea de pietoni de la piață;

-vizită în teren (Colegiul Național Nicolae Titulescu);

-audiențe cu cetățenii din orașul Pucioasa;

-informări cetățeni privind modalitățile de protecție în fața Coronavirusului;

 

 

Luna Octombrie

-oficiere cununii;

-mesaje către cetățeni cu informări privind cele mai importante subiecte ale momentului;

-prezentare reorganizarea circulației rutiere din zona de blocuri de pe strada Republicii;

-depunere jurământ primar și Consiliul Local Pucioasa;

-informări cetățeni cu privire la noul coronavirus;

-alegere a viceprimarului Orașului Pucioasa;

-audiențe cu cetățenii din orașul Pucioasa;

-ședințe de lucru pe tema proiectelor aflate în implementare în orașul Pucioasa;

-vizite în teren;

 

Luna Noiembrie

-oficiere cununii;

-Adunarea Generală a Asociațiilor  – ADI APĂ Dâmbovița;

-informarea cetățenilor cu privire la numărul de îmbolnăviri cauzate de coronavirus în orașul Pucioasa; stabilirea unor măsuri de protecție și distribuirea informațiilor către cetățeni;

-depunere proiect „DOTAREA UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA CU ECHIPAMENTE TIC NECESARE PENTRU DERULAREA ACTIVITAȚILOR DIDACTICE ÎN MEDIUL ON-LINE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID” – proiect ce reprezintă o gură de oxigen pentru toți cei implicați astăzi în procesul educațional; Prin acesta, cadrele didactice vor primi toate echipamentele solicitate și de care au nevoie în procedura de predare atât în scenariul roșu, cât și în scenariul galben – lista cu dotări a fost decisă exclusiv la nivelul unităților de învățământ. Totodată, acest proiect va rezolva definitiv problema copiilor ce nu au avut până acum acces la terminale de calitate, eliminând un decalaj nefiresc și frustrant față de cei cu posibilități mai mari!

-vizite de lucru pentru proiectele aflate în desfășurare, în oraș;

-ședință desfășurată în procedură scrisă – Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

-audiențe cu cetățenii din orașul Pucioasa;

-deplasări de lucru la ministere sau alte instituții publice pentru derularea în bune condiții a proiectelor aflate în desfășurare la nivelul orașului;

-informări către cetățeni privind modalitățile de protecție în fața Coronavirusului;

 

Luna Decembrie

-marcarea Zilei Naționale a Românilor în condiții de siguranță, cu distanțare și respectarea tuturor normelor în vigoare, deoarece această zi nu putea trece fără a ne aminti de acest moment istoric, moment în care, copleșiți de emoție, realizăm mai mult ca oricând cine suntem și care este rolul nostru în această lume!

-Pucioasa are din nou STAȚIE DE AMBULANȚA! Într-o locație modernă, pusa la dispoziție de Primăria Pucioasa, ce îndeplinește toate cerințele actuale legate de fluxuri și de siguranță, lucrează din data de 03.12.2020 6 echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean Dâmbovița, ce vor deservi 3 ambulanțe tip B si o ambulanța tip A!

–organizarea în bune condiții a procesului electoral; stabilirea setului de măsuri pentru realizarea atribuțiilor ce revin instituției noastre;

-oficiere cununii;

-vizite de lucru pentru proiectele aflate în desfășurare, în oraș;

-semnarea Contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 2 din orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă”. Acest proiect cu o valoare de aproape 15 milioane de lei este un proiect integrat, prin care ne propunem modernizarea Grădiniței nr. 2, dar și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă. Grădinița va suferi investiții foarte ample în integralitatea ei, ținând cont de nevoile copiilor, părinților și cadrelor didactice, dar și de ultimele standarde și cerințe legale. Clădirea va fi consolidată, modernizată, dotată cu echipamente și mobilier nou, iar curtea grădiniței va fi reamenajată și dotată cu locuri de joacă moderne și cu toate facilitățile necesare. Componenta de infrastructură a acestui proiect constă în îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zona Grădiniței nr. 2 prin crearea a două parcări cu acces facil către grădiniță și str. Florin Popescu, crearea de alei pietonale ce vor deservi circulației riveranilor către obiectul educațional și reabilitarea tuturor străzilor din cartierul în care se află amplasată grădinița, crearea de spații verzi, locuri de joaca, sistem de iluminat, dar și sistem de preluare a apelor pluviale. Intervențiile vor avea loc pe strazile Sg. Erou Nicolae Marius, str. Zorele, str. Nouă, practic toată zona cuprinsă între Str 1 Decembrie 1918 și viitorul magazin Lidl!

-mesaje către cetățeni cu informări privind cele mai importante subiecte ale momentului;

-semnarea Contractului de finanțare pentru proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINȚ” PUCIOASA”, proiect pe AXA 3, Prioritatea 3.1B, Clădiri Publice Rezidențiale, depus de Primăria Pucioasa spre evaluare pe 20.04.2020 (proiectul nostru evaluat cel mai rapid pe acest POR). Valoarea proiectului este 5.888.484,34 lei, cofinanțarea noastră este de 2%, iar termenul de realizarea a investiției este 31.12.2023! Prin acest proiect important vom moderniza și reabilita termic ultima grădiniță mare a orașului, pentru care nu am avut până acum soluții și o vom aduce la cele mai înalte standarde în domeniu, cu circuite și dotări moderne, spre satisfacția copiilor, părinților, dar și a cadrelor didactice!

-informări cetățeni cu privire la noul coronavirus;

-ședințe de lucru pe tema proiectelor aflate în implementare în orașul Pucioasa;

-vizite în teren;

istanbul eskort - adana eskort - eskort adana - eskort - escort