Skip to content Skip to footer

Acte Evidenta Populatiei

  • Conform  ART 19 / OUG    Nr. 97 din 14 iulie 2005, Republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:

 

(1) a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

i) în cazul schimbării sexului;

j) în cazul anulării;

k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

(2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în condiţiile art. 15 şi 16, după cum urmează:

a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) – j);

c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k).

(3) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.

 

  • EXPIRAREA  ACTULUI  DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE :

– cererea pentru eliberarea actului de identitate( se distribuie gratuit de la ghiseu)

– actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

– certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu  original şi copie;

– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate( 7 LEI)

Pentru a evita aglomeratia la ghiseul de lucru cu publicul, recomandam cetatenilor din raza de competenta sa depuna documentele  in vederea eliberarii actelor de identitate, cu cel putin 15 zile inainte de expirarea acestora.

 

  • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

   La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege (15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani), eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor următoarele documente:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor şi de una dintre persoanele  prevăzute la alin 1;

certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;

actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

– documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate(7 lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                       

                                     

istanbul eskort - adana eskort - eskort adana - eskort - escort