SERVICIUL ADMINISTRATIE LOCALA –
COMPARTIMENTUL
TRANSPORT PUBLIC LOCAL, ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC, ADMINISTRATIV

consilier
inspector
Neagu Daniela inspector
Benescu Adrian administrator
Bănulescu Ion şofer
Ghisan Gheorghe functionar
magaziner
Arjan Toma decorator
Irimia Coca îngrijitor