COMISIILE DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII DE
ACTIVITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI PUCIOASA
(CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI PUCIOASA NR. 56/24.06.2008; HCL 117/29.09.2011)

I. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINEI PUBLICE ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI
1. GIURESCU ANGELICA PREŞEDINTE PSD
2. POPA C-TIN TIBERIU SECRETAR PD-L
3. BURLAN FILOFTIA MEMBRU PNL
4. AVANU MIHAIL CRISTIAN MEMBRU PSD
5. DOBRICI GHEORGHE MEMBRU
II. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, TURISM
1. PÃDURARU VICTOR PREŞEDINTE PD-L
2. TELICEANU FLOAREA SECRETAR PD-L
3. BARBU ADRIAN MEMBRU PNL
4. FOAMETE RADU MEMBRU INDEPENDENT
5. COJOCARU RODICA MEMBRU PSD
III. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI, MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
1. TRANDAFIR DOREL PREŞEDINTE PD-L
2. POPESCU DAN SECRETAR PNL
3. BĂDESCU GHEORGHE MEMBRU PNL
4. SIMION MIRCEA MEMBRU PSD
5. GROSU GABRIEL MEMBRU
IV. COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE,    ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
1. MĂDĂRAN C-TIN PREŞEDINTE PD-L
2. GIURESCU ANGELICA SECRETAR PDL
3. BĂDESCU GHEORGHE MEMBRU PNL
4. BUTCĂ DRAGOŞ MEMBRU PNL
5. AVANU MIHAIL CRISTIAN MEMBRU PSD
Consiliul are un spectru politic larg, iar profesional cuprinde intelectuali din toate sferele activităţilor, ceea ce conduce la buna orientare în luarea unor decizii viabile.