http://www.eformulare.ro/

  • Formulare liber acces la informatie L544/2001

Cerere tip

Raspuns la cerere

Reclamatie administrativa

Raspuns la reclamatie

  • Birou Tehnic – Urbanism

Cerere emitere certificat urbanism

Precizari pentru completarea cererii pentru certificatul de urbanism

Cerere pentru prelungirea certificatului de urbanism

Cerere emitere autorizatie de constructie

Precizari pentru completarea cererii pentru autorizatia de constructie

Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de constructie

Cerere pentru eliberare certificat de nomenclatura stradala si adresa

Cerere pentru regularizare taxa pentru autorizatie de constructie

Cerere pentru autorizare persoane fizice si asociatii familiale

Declaratie – tip pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare

  • Birou Asistenta Sociala

Cerere pentru acordare ajutor social

Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare/alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

Cerere pentru alocatie de stat pentru copii

Cerere eliberare adeverinta ajutor social

Cerere pentru acordarea alocatiei pentru copii noi – nascuti

  • Birou Registru Agricol

Cerere inregistrare/scadere in registru agricol

Cererere eliberare adeverinta pozitie rol membru

Cerere atribuire proprietate teren

Cerere eliberare certificat producator

Cerere atribuire teren Conf. Legii 15/2003