INVITATIE DE PARTICIPARE „CONTRACTAREA SI GARANTAREA UNEI FINANTARI NERAMBURSABILE INTERNE”

Caiet de sarcini

Documentatie de atribuire

Invitatie servicii bancare

Hcl 200 2018

Incheiere validare mandat primar oras pucioasa

Informare litigii aflate pe rolul instantelor de judecata

Situatia privind serviciul datoriei publice locale

Anexa 3 Formular declaratie

Calculul gradului de indatorare

Clarificari – toti operatorii CUI UAT Orasul Pucioasa

Hcl 41 2017

CUI UAT Orasul Pucioasa

Catre toti ofertanti – clarificari 12.12.2018

Catre toti ofertanti clarificari imprumut 3

Catre toti operatorii clarificari 4

PROCES VERBAL NR. 28912 DIN 19.12.2018 COMISIE DE EVALUARE SI NEGOCIERE