Consiliul Local Al Orașului Pucioasa

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PUCIOASA

 

 

1. Ancuța Adriana – PSD

2. Bădescu Gheorghe – PNL

3. Brebene Marinela – PSD

4. Budoiu Ion – PNL

5. Butcă Dragoș – PNL

6. Cioroba Gabriel Daniel – INDEPENDENT

7. Ianeț Constantin – PSD

8. Ivașcu Dragoș Ion – PSD

9. Mădăran Constantin – PSD

10. Nițescu Alin Ștefan – PSD

11. Popa Constantin Tiberiu – PNL

12. Postelnicu Eduard Iulian – PSD

13. Roșoiu Cerasela Daniela – PSD

14. Sprinceană Eugen Dănuț – PSD – VICEPRIMAR

15. Trandafir Ioan Dorel – PNL

16. Trifu Marius Robertino – PSD

17. Veveriță Gheorghe Ion – PSD

Consiliul are un spectru politic larg, iar profesional cuprinde intelectuali din toate sferele activitatilor, ceea ce conduce la buna orientare in luarea unor decizii viabile.

Hotarari Adoptate

Hotărâri emise de Consiliul Local al orașului Pucioasa în anul 2018

 

 • SEDINTA DE INDATA – 07.11.2018

Nr. 178 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii si subventii al Spitalului Orasenesc Pucioasa pe anul 2018.

 • SEDINTA ORDINARA – 25.10.2018

Nr. 169 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite, taxe locale, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Pucioasa.
Nr. 170 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pucioasa în Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității (CEAC) din unitățile de învățământ preuniversitar de pa raza U. A. T. Orașul Pucioasa, pentru anul școlar 2018 – 2019.
Nr. 171 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30 septembrie 2018.
Nr. 172 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – „ CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO și VULCANIZARE AUTO ” – oraș Pucioasa, strada Liniștei, nr. 1, județul Dâmbovița.
Nr. 173 Hotărâre privind transformarea postului ocupat de personalul contractual debutant care îndeplinește condițiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior în trimestrul IV/2018.
Nr. 174 Hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 77/30.10.2001 a unui teren în suprafață de 1034 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Republicii, Parcela 1864/1, Tarla 38.
Nr. 175 Hotărâre privind aprobarea deplasării în orașul Vadul lui Vodă – Republica Moldova a delegației orașului Pucioasa în perioada 7 noiembrie 2018 – 9 noiembrie 2018.
Nr. 176 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr. 177 Hotărâre privind:
Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018;
Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Spitalului Orășenesc Pucioasa pe anul 2018 .

 • SEDINTA DE INDATA – 17.10.2018

Nr. 164 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârilor Consiliului Local Pucioasa nr. 12/03.02.2014 și nr. 88/25.09.2014 și aprobarea efectuării investiției: revizie capitală la utilajul multifuncțional – UNIMOG MERCEDES U400, an fabricație 2005, proprietate S. C. Servicii Comunitare de Utilități Publice SCUP S. R. L. – conform devizului estimativ întocmit de S. C. UNIMOG SERVICE S. R. L București.
Nr. 165 Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Fotbal Club Pucioasa.
Nr.166 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „ REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA ”.
Nr.167 Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 125/31.07.2018 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multiple – perioada 2018 – 2019 conform Anexei nr. 1.
Nr.168 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018.

 • SEDINTA DE INDATA – 03.10.2018

Nr. 162 Hotărâre privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2018 – Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Centrului Cultural European Pucioasa pe anul 2018.

Nr.163 Hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită Asociației Sportive Fotbal Club Pucioasa, persoană juridică fără scop lucrativ, a infrastructurii necesare desfășurării competiției sportive, compusă din Stadion – teren de fotbal situat în orașul Pucioasa, str. Stadionului, în suprafață de 16 000 np., precum și tribune, pistă, vestiare, existente pe acesta.

 • SEDINTA ORDINARA – 27.09.2018

Nr.152. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr.153. Hotărâre privind:
Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018;
Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Centrului Cultural European Pucioasa pe anul 2018 .
Nr.154. Hotărâre privind aprobarea redistribuirii cheltuielilor cu bunuri și servicii aferente ordonatorilor terțiari de credite din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Pucioasa și aprobarea rectificării bugetelor acestora.
Nr.155. Hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – RECONFIGURARE ȘI EXTINDERE ÎN PLAN LOCUINȚĂ PARTER, amplasament situat în orașul Pucioasa, str. Libertății, nr. 14.
Nr.156. Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului la contractul de închiriere nr. 8 748/20.06.2005 ce are ca obiect închirierea terenului în suprafață de 217.730 mp., situat în orașul Pucioasa, punct Cariera de Gips, titular S. C. HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S. A.
Nr.157. Hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița.
Nr.158. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pucioasa în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor Nicolae Mateescu, din orașul Pucioasa, pentru anul școlar 2018 – 2019.
Nr.159. Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște(DN72) – Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa(DN71) ” și de aprobare a Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște, prin consiliul Local Târgoviște și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Pucioasa, prin Consiliul Local Pucioasa.
Nr.160. Hotărâre privind modificarea Cap. I, pct. 1.1 privind „ Structura ” din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Orășenesc Pucioasa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Pucioasa nr. 94/30.05.2018 și aprobarea Organigramei Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Nr.161. Hotărâre privind transformarea posturilor ocupate de funcționari publici care îndeplinesc condițiile pentru promovarea în grad profesional în semestrul II/2018.

Hotărâri emise de Consiliul Local al orașului Pucioasa în anul 2017

MODIFICARE SI COMPLETARE HCL 11

 

Hotărâri emise de Consiliul Local al orașului Pucioasa în anul 2016

Hotarari emise de Consiliul Local al orasului Pucioasa in anul 2015

Hotarari emise de Consiliul Local al orasului Pucioasa in anul 2014

 • Decembrie 2014 – Nr. 123 – 130: Hotararile lunii Decembrie anul 2014/ Nr. 121 – 122: Hotararile lunii Decembrie anul 2014 / Nr. 120: Hotararile lunii Decembrie anul 2014
 • Noiembrie 2014 – Nr. 110 – 119: Hotararile lunii Noiembrie anul 2014
 • Octombrie 2014 – Nr. 100 – 109: Hotararile lunii Octombrie anul 2014
 • Septembrie 2014 – Nr. 88 – 99: Hotararile lunii Septembrie anul 2014/ Nr. 87: Hotararile lunii Septembrie anul 2014
 • August 2014 – Nr. 80 – 86: Hotararile lunii August anul 2014/ Nr. 76- 79: Hotararile lunii August anul 2014
 • Iulie 2014 – Nr. 67 – 75: Hotararile lunii Iulie anul 2014
 • Iunie 2014 – Nr. 54 – 66: Hotararile lunii Iunie anul 2014
 • Mai 2014 – Nr. 41- 53: Hotararile lunii Mai anul 2014
 • Aprilie 2014 – Nr. 34 – 40: Hotararile lunii Aprilie anul 2014
 • Martie 2014 – Nr. 16 – 33: Hotararile lunii Martie anul 2014
 • Februarie 2014 – Nr. 12 – 15: Hotararile lunii Februarie anul 2014
 • Ianuarie 2014 – Nr. 1 – 11: Hotararile lunii Ianuarie anul 2014

Hotarari emise de Consiliul Local al orasului Pucioasa in anul 2013

Hotarari emise de Consiliul local al orasului Pucioasa in anul 2012

 

Sedinte de lucru

ANUL 2015

ANUL 2014

ANUL 2013

ANUL 2012

ANUL 2011

ANUL 2010

ANUL 2009

ANUL 2008

ANUL 2007

ANUL 2006

SEDINTE DE LUCRU – INREGISTRARI MULTIMEDIA

http://www.columnatv.ro/tv/

 

 

 

Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII DE
ACTIVITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI PUCIOASA
(CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI PUCIOASA NR. 56/24.06.2008; HCL 117/29.09.2011)

I. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINEI PUBLICE ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI
1. GIURESCU ANGELICA PREŞEDINTE PSD
2. POPA C-TIN TIBERIU SECRETAR PD-L
3. BURLAN FILOFTIA MEMBRU PNL
4. AVANU MIHAIL CRISTIAN MEMBRU PSD
5. DOBRICI GHEORGHE MEMBRU
II. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, TURISM
1. PÃDURARU VICTOR PREŞEDINTE PD-L
2. TELICEANU FLOAREA SECRETAR PD-L
3. BARBU ADRIAN MEMBRU PNL
4. FOAMETE RADU MEMBRU INDEPENDENT
5. COJOCARU RODICA MEMBRU PSD
III. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI, MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
1. TRANDAFIR DOREL PREŞEDINTE PD-L
2. POPESCU DAN SECRETAR PNL
3. BĂDESCU GHEORGHE MEMBRU PNL
4. SIMION MIRCEA MEMBRU PSD
5. GROSU GABRIEL MEMBRU
IV. COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE,    ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
1. MĂDĂRAN C-TIN PREŞEDINTE PD-L
2. GIURESCU ANGELICA SECRETAR PDL
3. BĂDESCU GHEORGHE MEMBRU PNL
4. BUTCĂ DRAGOŞ MEMBRU PNL
5. AVANU MIHAIL CRISTIAN MEMBRU PSD
Consiliul are un spectru politic larg, iar profesional cuprinde intelectuali din toate sferele activităţilor, ceea ce conduce la buna orientare în luarea unor decizii viabile.

 

Dispozitii sedinte

ANUL 2013

 


DISPOZITIE NUMARUL 203 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 28.02.2013

ANUL 2011


DISPOZITIE NUMARUL 1458 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 30.11.2011

DISPOZITIE NUMARUL 1148 – Convocarea Consilului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 25.08.2011

DISPOZITIE NUMARUL 1104 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 28.07.2011

DISPOZITIE NUMARUL 1020 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 01.07.2011

DISPOZITIE NUMARUL 1015 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 30.06.2011

DISPOZITIE NUMARUL 942 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 26.05.2011

DISPOZITIE NUMARUL  866 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 28.04.2011

DISPOZITIE NUMARUL 327 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 27.01.2011

ANUL 2010

 


 

DISPOZITIE NUMARUL 3211 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 28.12.2010

DISPOZITIE NUMARUL 3181 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 20.12.2010

DISPOZITIE NUMARUL 3100 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 25.11.2010

DISPOZITIE NUMARUL  1394 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 28.10.2010

DISPOZITIE NUMARUL 1147 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 26.08.2010

DISPOZITIE NUMARUL 1115 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 12.08.2010

DISPOZITIE NUMARUL 1065 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 29.07.2010

DISPOZITIE NUMARUL 992 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 01.07.2010

DISPOZITIE NUMARUL 991 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 30.06.2010

DISPOZITIE NUMARUL 934 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 14.06.2010

ANUL 2009

 


 

DISPOZITIE NUMARUL 4316 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 18.12.2009

DISPOZITIE NUMARUL 4093 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 20.11.2009

DISPOZITIE NUMARUL 1693 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 23.10.2009

DISPOZITIE NUMARUL 1504 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 24.09.2009

DISPOZITIE NUMARUL 1477 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 11.09.2009

DISPOZITIE NUMARUL 1371 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 27.08.2009

DISPOZITIE NUMARUL 1249 – Convocarea Consiliului local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 30.07.2009

DISPOZITIE NUMARUL 975 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 25.06.2009

DISPOZITIE NUMARUL 865 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 28.05.2009

DISPOZITIE NUMARUL 660 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 09.04.2009

DISPOZITIE NUMARUL 633 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 02.04.2009

DISPOZITIE NUMARUL 602 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 26.03.2009

DISPOZITIE NUMARUL 467 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 26.02.2009

DISPOZITIE NUMARUL 265 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 29.01.2009

ANUL 2008

 


 

DISPOZITIE NUMARUL 7056 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 23.12.2008

DISPOZITIE NUMARUL 6978 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 18.12.2008

DISPOZITIE NUMARUL 6173 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 27.11.2008

DISPOZITIE NUMARUL 3454 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara in data de 30.10.2008

DISPOZITIE NUMARUL 3306 – Convocarea Consiliului local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 08.10.2008

DISPOZITIE NUMARUL …. – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara in data de 25.09.2008

DISPOZITIE NUMARUL …. – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 26.08.2008

DISPOZITIE NUMARUL 2952 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara in data de 31.07.2008

DISPOZITIE NUMARUL 2815 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara in data de 27.06.2008

DISPOZITIE NUMARUL 2525 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara in data de 07.05.2008

DISPOZITIE NUMARUL 2355 – Convocarea Consiliului Local alorasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 17.04.2008

DISPOZITIE NUMARUL 2211 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 27.03.2008

DISPOZITIE NUMARUL 1916 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 14.02.2008

DISPOZITIE NUMARUL 1581 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 25.01.2008

ANUL 2007

 


 

DISPOZITIE NUMARUL 5433 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 20.12.2007

DISPOZITIE NUMARUL 5289 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 29.11.2007

DISPOZITIE NUMARUL 2495 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 25.10.2007

DISPOZITIE NUMARUL 1912 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 27.09.2007

DISPOZITIE NUMARUL 1707 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 23.08.2007

DISPOZITIE NUMARUL 1448 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 28.06.2007

DISPOZITIE NUMARUL 1254 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 31.05.2007

DISPOZITIE NUMARUL 1080 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 26.04.2007

DISPOZITIE NUMARUL 959 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 29.03.2007

DISPOZITIE NUMARUL 648 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 22.02.2007

DISPOZITIE NUMARUL 169 – Convocarea Consiliului Local al orasului Pucioasa in sedinta ordinara la data de 25.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotarari

PROIECTE DE HOTARARI SI EXPUNERI DE MOTIVE

CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

OCTOMBRIE 2018

Proiect de Hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite, taxe locale si alte obligatii fiscale

Analiza de oportunitate privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite, taxe locale si alte obligatii fiscale

DECEMBRIE 2010

NOIEMBRIE 2009

OCTOMBRIE 2009

SEPTEMBRIE 2009

AUGUST 2009

IULIE 2009

IUNIE 2009

MAI 2009

APRILIE 2009

 

MARTIE 2009

FEBRUARIE 2009

IANUARIE 2009