Declanșarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică a imobilului teren în suprafață de 18861 mp, pentru realizarea obiectivului INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILIZABILĂ A STAȚIEI DE TRATARE A APEI PUCIOASA și mandatarea Primarului Orașului Pucioasa, domnul Ana Constantin Emilian, să emită dispoziție de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere

Planse Expropriere_A0 orto

Planse expropriere format A0

Plan topo vizat OCPI apa potabilizabila

Lista imobile private ce urmeaza a fi expropriate

HCL nr. 44 2019 aprobare indicatori apa potabilizabila

CU nr 9 2019 apa potabilizabila

Anunt

Scurta descriere a reglementarii

Raport evaluare terenuri

Proiect de hotarare declansare procedura expropriere