Hotărâri emise de Consiliul Local al orașului Pucioasa în anul 2018

 

 • SEDINTA DE INDATA – 07.11.2018

Nr. 178 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii si subventii al Spitalului Orasenesc Pucioasa pe anul 2018.

 • SEDINTA ORDINARA – 25.10.2018

Nr. 169 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite, taxe locale, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Pucioasa.
Nr. 170 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pucioasa în Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității (CEAC) din unitățile de învățământ preuniversitar de pa raza U. A. T. Orașul Pucioasa, pentru anul școlar 2018 – 2019.
Nr. 171 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30 septembrie 2018.
Nr. 172 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – „ CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO și VULCANIZARE AUTO ” – oraș Pucioasa, strada Liniștei, nr. 1, județul Dâmbovița.
Nr. 173 Hotărâre privind transformarea postului ocupat de personalul contractual debutant care îndeplinește condițiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior în trimestrul IV/2018.
Nr. 174 Hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 77/30.10.2001 a unui teren în suprafață de 1034 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Republicii, Parcela 1864/1, Tarla 38.
Nr. 175 Hotărâre privind aprobarea deplasării în orașul Vadul lui Vodă – Republica Moldova a delegației orașului Pucioasa în perioada 7 noiembrie 2018 – 9 noiembrie 2018.
Nr. 176 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr. 177 Hotărâre privind:
Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018;
Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Spitalului Orășenesc Pucioasa pe anul 2018 .

 • SEDINTA DE INDATA – 17.10.2018

Nr. 164 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârilor Consiliului Local Pucioasa nr. 12/03.02.2014 și nr. 88/25.09.2014 și aprobarea efectuării investiției: revizie capitală la utilajul multifuncțional – UNIMOG MERCEDES U400, an fabricație 2005, proprietate S. C. Servicii Comunitare de Utilități Publice SCUP S. R. L. – conform devizului estimativ întocmit de S. C. UNIMOG SERVICE S. R. L București.
Nr. 165 Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Fotbal Club Pucioasa.
Nr.166 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „ REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA ”.
Nr.167 Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 125/31.07.2018 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multiple – perioada 2018 – 2019 conform Anexei nr. 1.
Nr.168 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018.

 • SEDINTA DE INDATA – 03.10.2018

Nr. 162 Hotărâre privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2018 – Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Centrului Cultural European Pucioasa pe anul 2018.

Nr.163 Hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită Asociației Sportive Fotbal Club Pucioasa, persoană juridică fără scop lucrativ, a infrastructurii necesare desfășurării competiției sportive, compusă din Stadion – teren de fotbal situat în orașul Pucioasa, str. Stadionului, în suprafață de 16 000 np., precum și tribune, pistă, vestiare, existente pe acesta.

 • SEDINTA ORDINARA – 27.09.2018

Nr.152. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr.153. Hotărâre privind:
Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018;
Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Centrului Cultural European Pucioasa pe anul 2018 .
Nr.154. Hotărâre privind aprobarea redistribuirii cheltuielilor cu bunuri și servicii aferente ordonatorilor terțiari de credite din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Pucioasa și aprobarea rectificării bugetelor acestora.
Nr.155. Hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – RECONFIGURARE ȘI EXTINDERE ÎN PLAN LOCUINȚĂ PARTER, amplasament situat în orașul Pucioasa, str. Libertății, nr. 14.
Nr.156. Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului la contractul de închiriere nr. 8 748/20.06.2005 ce are ca obiect închirierea terenului în suprafață de 217.730 mp., situat în orașul Pucioasa, punct Cariera de Gips, titular S. C. HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S. A.
Nr.157. Hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița.
Nr.158. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pucioasa în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor Nicolae Mateescu, din orașul Pucioasa, pentru anul școlar 2018 – 2019.
Nr.159. Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște(DN72) – Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa(DN71) ” și de aprobare a Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște, prin consiliul Local Târgoviște și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Pucioasa, prin Consiliul Local Pucioasa.
Nr.160. Hotărâre privind modificarea Cap. I, pct. 1.1 privind „ Structura ” din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Orășenesc Pucioasa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Pucioasa nr. 94/30.05.2018 și aprobarea Organigramei Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Nr.161. Hotărâre privind transformarea posturilor ocupate de funcționari publici care îndeplinesc condițiile pentru promovarea în grad profesional în semestrul II/2018.

Hotărâri emise de Consiliul Local al orașului Pucioasa în anul 2017

MODIFICARE SI COMPLETARE HCL 11

 

Hotărâri emise de Consiliul Local al orașului Pucioasa în anul 2016

Hotarari emise de Consiliul Local al orasului Pucioasa in anul 2015

Hotarari emise de Consiliul Local al orasului Pucioasa in anul 2014

 • Decembrie 2014 – Nr. 123 – 130: Hotararile lunii Decembrie anul 2014/ Nr. 121 – 122: Hotararile lunii Decembrie anul 2014 / Nr. 120: Hotararile lunii Decembrie anul 2014
 • Noiembrie 2014 – Nr. 110 – 119: Hotararile lunii Noiembrie anul 2014
 • Octombrie 2014 – Nr. 100 – 109: Hotararile lunii Octombrie anul 2014
 • Septembrie 2014 – Nr. 88 – 99: Hotararile lunii Septembrie anul 2014/ Nr. 87: Hotararile lunii Septembrie anul 2014
 • August 2014 – Nr. 80 – 86: Hotararile lunii August anul 2014/ Nr. 76- 79: Hotararile lunii August anul 2014
 • Iulie 2014 – Nr. 67 – 75: Hotararile lunii Iulie anul 2014
 • Iunie 2014 – Nr. 54 – 66: Hotararile lunii Iunie anul 2014
 • Mai 2014 – Nr. 41- 53: Hotararile lunii Mai anul 2014
 • Aprilie 2014 – Nr. 34 – 40: Hotararile lunii Aprilie anul 2014
 • Martie 2014 – Nr. 16 – 33: Hotararile lunii Martie anul 2014
 • Februarie 2014 – Nr. 12 – 15: Hotararile lunii Februarie anul 2014
 • Ianuarie 2014 – Nr. 1 – 11: Hotararile lunii Ianuarie anul 2014

Hotarari emise de Consiliul Local al orasului Pucioasa in anul 2013

Hotarari emise de Consiliul local al orasului Pucioasa in anul 2012